Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẢNG ỦY

 

BÍ THƯ

 Họ và tên: Dương Văn Hải

 Năm sinh: 1970

 Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Email: haidv.songcong@thainguyen.gov.vn

PHÓ BÍ THƯ

 Họ và tên: Trần Đình Chương

 Năm sinh: 1965

 Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã 

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Email: 

PHÓ BÍ THƯ    

 Họ và tên: Nguyễn Hoài Phương

 Năm sinh: 1967

 Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Email: 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2776103