Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẢNG ỦY

 

BÍ THƯ

 Họ và tên: Dương Hồng Vượng

 Năm sinh: 1966

 Chức vụ: Ủy viên BCH Thành ủy, Bí thư Đảng ủy

 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Số điện thoại di động: 0912.501.211

 Email:

PHÓ BÍ THƯ

 

 Họ và tên: Trần Đình Chương

 Năm sinh: 1965

 Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã 

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Số điện thoại di động: 01687.203.998

 Email: