Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Rà soát các dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh thực hiện đấu thầu, đấu giá

08-06-2021 15:49

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế  hoạch và Đầu tư, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 31 dự án đã thực hiện quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và 01 dự án thực hiện đấu giá lựa chọn nhà đầu tư. Các dự án này hiện nay mới thực hiện ở bước bồi thường giải phóng mặt bằng; một số dự án đã đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện các thủ tục trình giao đất, cấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục thực hiện các dự án này hiện vẫn còn một số nội dung chưa thống nhất; khó khăn trong việc bố trí vốn giải phóng mặt bằng; chưa có dự án được quyết toán, bàn giao hạ tầng để Nhà nước quản lý… Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tiếp nhận 30 dự án đề nghị chấp thuận chủ trương lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu và đấu giá.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát tiến độ, quy trình thực hiện việc đấu thầu, đấu giá đối với các dự án để trình các sở, ngành, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới. Sở Xây dựng có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trước ngày 15/6. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành khẩn trương thực hiện rà soát, hướng dẫn các địa phương triển khai các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tăng thu ngân sách cho địa phương năm 2021.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4519

Tổng truy cập: 1856519