Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Rà soát, thống nhất số liệu 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên

25-06-2020 17:26

Chiều 25/6, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để rà soát, thống nhất số liệu 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên làm cơ sở báo cáo, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (PTNT) tích hợp vào quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia, đồng thời tích hợp nội dung về lâm nghiệp vào quy hoạch tỉnh Thái Nguyên. Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng được tiến hành tại 9 huyện, thành phố, thị xã với tổng diện tích thực hiện rà soát năm 2020 là 188.466,37 ha. Trong đó diện tích rừng đặc dụng là 36.827,21 ha; diện tích rừng phòng hộ là 37.121,65 ha; diện tích rừng sản xuất 114.517,51 ha. Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh, Tổ công tác rà soát lại số liệu 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên đã xác định và đưa vào quy hoạch 12,83 ha rừng tự nhiên nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch rừng phòng hộ tại 2 xã Phúc Xuân, Phúc Trìu thành phố Thái Nguyên; rà soát và đề nghị chuyển đổi trên 8.900 ha rừng sản xuất không đáp ứng các tiêu chí, không đúng hiện trạng ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp. Trong giai đoạn tới, sau khi rà soát các chương trình, dự án có sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, đề nghị chuyển ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp trên 2.900 ha trên địa bàn 9 huyện, thành, thị. Rà soát những diện tích đất ở, đất ruộng, vườn… của các hộ dân nằm trong quy hoạch rừng đặc dụng, có trên 2.200 ha cấp trùng giấy CNQSDĐ giữa Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa với 166 hộ dân tại các xã có rừng đặc dụng. Rà soát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác có 23 dự án với tổng diện tích 65,79 ha, gồm: 8 dự án (23,58 ha) tại 3 xã Phúc Xuân, Phúc Trìu, Thịnh Đức thuộc T.P Thái Nguyên; 13 dự án (39,7 ha) tại 9 xã thuộc huyện Phú Lương; 2 dự án (2,51 ha) tại 2 xã Bảo Lý, Điềm Thụy huyện Phú Bình. Những diện tích này đã và đang thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định sử dụng đất và rừng sang mục đích khác.

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận vào một số nội dung liên quan đến quy trình thực hiện rà soát lại số liệu 3 loại rừng; quy hoạch về sử dụng 3 loại rừng và quy hoạch sử dụng đất; phương án rà soát diện tích rừng đặc dụng. Ngoài ra các đại biểu cũng đề nghị đối với số liệu hiện trạng 3 loại rừng cần được phối hợp giữa các ngành để có sự chính xác; trong quá trình phối hợp cần đối chiếu các dữ liệu của các Dự án đã có thủ tục pháp lý để điều chỉnh cho hợp lý; đối với 1 số khu vực xung yếu, khu vực thủy lợi, khu vực đặc dụng cần phải được xác định rõ…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổ công tác rà soát lại số liệu 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên cần xác định đảm bảo tiêu chí của 3 loại rừng để xác lập diện tích các loại rừng; quan tâm, xác định việc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp; các sở, ngành, địa phương căn cứ các quy hoạch của tỉnh để thống nhất số liệu 3 loại rừng. Yêu cầu Tổ công tác tiếp tục rà soát tất cả các diện tích rừng của các địa phương để có nguồn số liệu chuẩn;  giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với huyện Võ Nhai để có sự thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết việc điều chỉnh diện tích tại xã Thần Sa; Sở Tài chính cân đối nguồn tài chính, bố trí kinh phí để phục vụ cho công tác rà soát 3 loại rừng được đảm bảo .    

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh TâmThống kê truy cập

Đang truy cập:2820

Tổng truy cập: 1794601