Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ kết công tác tiếp công dân, xử lý đơn 6 tháng đầu năm 2021

16-07-2021 16:26

 

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận Hội nghị

Theo báo cáo của Ban Tiếp công dân tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh không phát sinh điểm nóng, vụ việc nổi cộm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngày càng được quan tâm tích cực, thường xuyên và quyết liệt hơn. Từ đó, việc xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo được đảm bảo. 6 tháng đầu năm, tổng số lượt tiếp công dân được tiếp tại Trụ sở là 1065 lượt (tăng 22,55% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2020) với 249 người/143 vụ việc. Mặc dù lượt tiếp công dân tăng so với cùng kỳ năm 2020 nhưng số vụ việc tái khiếu kiện giảm (31,85%).

Bên cạnh đó, Ban Tiếp công dân tỉnh đã chuẩn bị nội dung và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân đột xuất 07 buổi/05 vụ việc/10 người, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ công tác giúp việc Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân 07 buổi/07 vụ việc/15 người. Ngoài ra, Ban Tiếp công dân tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp nhận 756 đơn của công dân, giảm 6,08% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó đã xử lý 721 đơn, 35 đơn đang trong thời gian xử lý. Tổ công tác của tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện việc kiểm tra, rà soát 17 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, trong đó đã kiểm tra, rà soát và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 14 vụ việc, tiếp tục kiểm tra, rà soát 03 vụ việc.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổ công tác của tỉnh chưa thực hiện được việc kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, UBND cấp huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn; tiến độ giải quyết một số vụ việc còn chậm so với thời hạn quy định; chất lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chưa tạo được sự đồng thuận của người dân dẫn đến khiếu nại, tố cáo vượt cấp, các cơ quan nhà nước phải kiểm tra, rà soát lại nhiều lần.

Trong thời gian tới, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện Quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn; tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã đã báo cáo về tình hình và kết quả tiếp công dân trong 6 tháng đầu năm tại địa phương, làm rõ thông tin những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Các đại biểu đã thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đồng thời làm rõ nguyên nhân phát sinh trong việc khiếu nại, tố cáo; những bài học kinh nghiệm để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến tập trung đông người, kiếu nại, tố cáo kéo dài theo thẩm quyền của địa phương, tránh việc khiếu kiện vượt cấp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân trên phạm vi địa bàn, lĩnh vực quản lý. Chủ động rà soát, tham mưu giải quyết đơn theo thẩm quyền, đồng thời nắm chắc tình hình những vụ việc phức tạp, tụ tập đông người qua đó đối thoại và giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở; chủ động có phương án đối với những tình huống phức tạp, đồng thời có biện pháp ngăn chặn những đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu về pháp luật, quyền, nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Ban Tiếp công dân tỉnh cần phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh Thủy
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4753

Tổng truy cập: 1856506