Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thống nhất giải quyết xử lý vi phạm hành chính

07-06-2021 19:17

 

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Sở Tài Nguyên và Môi trường và Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt nội dung, quá trình giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác tài nguyên xảy ra tại huyện Võ Nhai và kết quả rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của vụ việc. Các đại biểu dự họp đã tham gia ý kiến, làm rõ từng nội dung liên quan đến việc vi phạm hành chính của doanh nghiệp và công dân. Đồng thời, đề xuất các phương án cụ thể nhằm giải quyết vụ việc thấu tình, đạt lý và đúng quy định trên cơ sở xác lập hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ.

Sau khi nghe các sở, ngành cho ý kiến và đề xuất phương án giải quyết vụ việc, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án giải quyết, giao Công an tỉnh phối hợp các sở, ngành liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ vụ việc, trình UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4931

Tổng truy cập: 1856500