Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị BTV, BCH thành phố thực hiện quy trình công tác cán bộ

12-06-2021 11:03

           Chiều ngày 11/6, Thành ủy Sông Công đã tổ chức Hội nghị BTV, Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

            Tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần 1, trên cơ sở chủ trương của Tinh ủy Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận thông danh sách nhân sự đảm bảo điều kiện để giới thiệu tái cử chức danh phó chủ tịch UBND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

            Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần 1 (bước 2 của quy trình), sau khi nghe thông báo của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ; kế hoạch và tờ trình về nhân sự tái cử chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lưu Trí Vượng - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng ban tổ chức Thành ủy. Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín đối với đồng chí Lưu Trí Vượng- y viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng ban tổ chức Thành ủy tái cử chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố khoá VIII nhiệm kỳ 2021-2026.

                                    CD

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:4321

Tổng truy cập: 1856446