Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH

 Họ và tên: Dương Văn Hải

 Năm sinh: 1970

 Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Email: haidv.songcong@thainguyen.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH  

 Họ và tên: Đào Thị Tú Quyên

 Năm sinh: 1989

 Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Email: 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2776435