Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH

 Họ và tên: Dương Hồng Vượng

 Năm sinh: 1966

 Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã 

 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Email:

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2977

Tổng truy cập: 1794634