Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Hoài Phương

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0988.128.748

Email: 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 Họ và tên: Chu Thị Mận

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Chủ tịch UBND xã 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0984.555.213

Email: chumanvpbs@gmail.com 

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Quang Luân

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0835.989.888

Email: quangluan197520@gmail.com 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2776319