Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone là góp phần phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả

08-06-2021 21:30

Đồng chí Phạm Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai văn bản số 2542/UBND-KGVX ngày 06/6/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên và Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ triển khai các ứng dụng khai báo y tế điện tử phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời quán triệt đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tỉnh có sử dụng điện thoại thông minh phải cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bluezone là ứng dụng sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp (Bluetooth Low Energy) để ghi nhận các tiếp xúc gần giữa các điện thoại di động thông minh cùng cài đặt và sử dụng Bluezone; qua đó giúp phát hiện và khoanh vùng kịp thời, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, qua đó giảm các chi phí trong công tác phòng, chống dịch. Với việc tích hợp nhiều tính năng thông minh, ứng dụng Bluezone được xem như “khẩu trang điện tử”, nhằm ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Các dữ liệu về lịch sử tiếp xúc sẽ chỉ được sử dụng để phục vụ cơ quan y tế khi có sự đồng ý của người dùng hoặc trong trường hợp người dùng là ca nhiễm, ca nghi nhiễm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp để đẩy mạnh tuyên truyền việc cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử tới mọi người dân; đề xuất áp dụng chế tài xử phạt đối với người có điện thoại thông minh nhưng không cài đặt Bluezone, không khai báo y tế điện tử... Bên cạnh đó, việc cài đặt, sử dụng và khai báo y tế đúng cách cũng được một số ý kiến đề xuất xây dựng thông qua các video clip hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu, dễ làm theo; đồng thời cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trực quan tại cơ sở bằng hệ thống panô, áp phích sinh động, qua đó góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, mà cụ thể là từ những việc làm nhỏ nhất như cài đặt ứng dụng Bluezone và khai báo y tế.

Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, càng nhiều người cài đặt Bluezone thì hiệu quả bảo vệ càng cao. Bởi vậy, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn, thông qua các hình thức tuyên truyền, việc cài đặt Bluezone sẽ nhận được hưởng ứng của mọi người dân trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần thiết thực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh.

Thành Chung
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4533

Tổng truy cập: 1856571